Horisontale faldsikringssystemer kan opdeles i permanent installerede og midlertidig installerede systemer.
Kaya Safety MHL system er et eksempel på et midlertidigt system. Disse systemer opsættes f.eks. på byggepladser, tæt på ubeskyttede kanter, ved åbninger, hvor der skal kranes byggematerialer ind, og ved fasade opgaver.

Permanent installerede systemer, er systemer der skal sikre personer, på installationer, tage, broer, under udførelse af deres hverv, som f.eks. skorstensfejere, vedligeholdelses personel, elektrikere mf.
Fra et sikkert sted fastgør man sig således at arbejdet kan udføres uden risiko for fald, eller for at minimerer konsekvensen af et evt. fald.

Systemerne kan typisk opdeles i 2 kategorier:
Wire systemer, hvor en glider bevæger sig langs en stålwire, og følger brugeren. (Kun til work restraint og faldsikring) Disse systemer er billige at opsætte, og lette at udskifte
Vi får vores horisontale wiresystemer fra Kaya Safety, som vi er stolte af at være deres Danske Distributør.

Skinne systemer, hvor en vogn ruller på en skinne og følger brugeren. Disse systemer er yderst brugbare til Rope Access (arbejdsklatring) Disse systemer er dyrere, og ofte mere komplekse, da de skal overholde strengere krav.
Vi får vores horisontale skinnesystemer fra Kaya Safety og Harken Industrial.