Ikke på lager

KAYA SAFETY K-2010

 

KAYA SAFETY

K-2010 A

HORIZONTAL LIFELINES

Produkt Specifikationer

  • Giver arbejdstagere fri bevægelighed langs en vandret akse, samtidig med at man giver en håndfri faldbeskyttelse.
  • Støddæmperen er placeret i begyndelsen og slutningen af systemet. På denne måde reduceret til et minimum efter et fald.
  • Den maksimale afstand mellem to ankerpunkter er 25 meter.
  • Systemet er designet til 8 personer til at arbejde på samme tid.
  • Støddæmper har et indikatorsystem, der virker som en efterfald deformation.
  • Hele systemet behøver ikke ændres efter et fald, kun de mellemliggende ankre skal udskiftes ved at løsne systemet.
  • Der kræves ikke noget specielt udstyr til installation. Som det kan gøres af vores ekspert installations team, kan brugerne også installere sig med en ordentlig uddannelse fra producenten.
  • Specielt ankerplade design er lavet i henhold til det område, der skal monteres.
  • Systemkomponenterne er fremstillet af 316 grade rustfrit stål.

Længde : Fra 5 meter i ønske længde
Standard: EN 795:2012 Tip C, CEN TS 16415:2013 Type C

System Komponenter

• ANB-100A Hovedforankringsbeslag

• ARB-100A Mellemliggende forankringsbeslag

• EA-200A Støddæmper

• LL-200A stål wire

• IND-100 Spændingsindikator

 

Kategori:

Varen er på lager og kan sendes i dag,
ved bestilling inden kl. 12:00

Beskrivelse

KAYA SAFETY

K-2010 A

HORIZONTAL LIFELINES

Product Specifications

• Allows workers freedom of movement along a horizontal axis while providing a hands-free fall protection.
• The shock absorber is located at the beginning and end of the system. This way the load from the main anchorage willbe reduced to a minimum after a fall.
• The maximum distance between two anchor points is 25 meters.
• The system is designed for 8 people to work at the same time.
• Shock absorber has an indicator system which acts as a post-fall deformation.
• The whole system does not need to be changed after a fall, only the intermediate anchors need to be replaced byloosening the system.
• No special equipment is required for installation. As it can be done by our expert installation team, users can also installthemselves with a proper training provided by the manufacturer.
• Special anchor plate design is made according to the area to be mounted.
• System components are made of 316 grade stainless steel.

Length : From 5 mt to desired length
Standard: EN 795:2012 Tip C, CEN TS 16415:2013 Type C

System Components

• ANB-100A Main anchorage bracket

• ARB-100A Intermediate anchorage bracket

• EA-200A Shock absorber

• LL-200A Wire rope

• IND-100 Tension Indicator